Prostor_66

PROSTOR BANNER

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City kvartu u Podgorici

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisalo je međunarodni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City kvartu u Podgorici.

Predmet konkursa bila je izrada idejnog arhitektonskog rješenja osnovne škole u City kvartu u Podgorici na UP 20, u okviru katastarskih parcela broj 1503/46 i 1503/48 (KO Podgorica I) koja je u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „ Radoje Dakić” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.23/12).  Površina obuhvata konkursa iznosi 18.660,00 m².

Raspisivač konkursa:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
IV Crnogorske brigade br. 19
81000 Podgorica
www.gov.me/mepg

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City kvartu u Podgorici:

Broj pristiglih radova:

Na Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City kvartu u Podgorici, pristiglo je 116 konkursnih radova.

Članovi žirija:

- Vladan Stevović, M.Arch. – Generalni direktor Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja  i  urbanizma - predsjednik žirija;
-  dr Snežana Vesnić, dipl.inž.arh., docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – stručna članica;
-  Srđan Tadić, dipl.inž.arh. – stručni član;
-  Maja Velimirović Petrović, dip.inž.arh., predstavnica Inženjerske komore Crne Gore –  stručni član;
-  Bojan Karanakov, prof. dr na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“, Skoplje – stručni član;
-  Radovan Radoman, spec.sci.arh- stručni član;
-  Vesna Krivokapić, dipl.inž.građ. – predstavnica Ministarstva prosvjete – stručna članica.

Dobitnici nagrada i otkupa:

1.    Prva nagrada: Šifra rada  96642 - 18.000,00€
Autori:
Mirko Popović, Žaklina Nježić, Zoltán Schrammel
Država: Crna Gora, Mađarska

thumbnail 12

thumbnail 1

thumbnail 2


thumbnail 3

thumbnail 7

2.    Druga nagrada: Šifra rada  02307 - 11.000,00€
Autori:
Martin Benavidez, Manuela Garcia, Stefania Casarin, Emanuel Polito, Rui Furtado, Paulo Gonçalves Silva, Raul Serafim, Carlos Almeida
Saradnici: 
Facundo Rasch, Gabriela Zabala, Giovanni Pemintel, Juan Pablo Porco, Mateo Goyeneche Faya, Camila Giuffrida
Država: Argentina

thumbnail 4

thumbnail 9

thumbnail 11

thumbnail 13

3.   Treća nagrada: Šifra rada 35837 - 7.000,00€
Autori:
„OOUR“ DOO
Marko Stjepčević, Nemanja Milićević, Danilo Drobnjak, Ksenija Rakočević
Država: Crna Gora

thumbnail 6

thumbnail 10

thumbnail 14

thumbnail 5

thumbnail 8

4.    Otkup: Šifra rada  22446 - 2.000,00€
Autori:
„ANDU architects“ DOO
Goran Andrejin, Sonja Dubak, Haris Abdić, Bojana Ćulafić, Nikola Mandić, Jelena Živković
Država: Crna Gora

5.    Otkup: Šifra rada 78451 – 2.000,00€
Autori: 
Carlos Di Napoli, Bernardo Luna, Martin Gonzales
Država: Argentina

thumbnail 15

thumbnail 16

thumbnail 17

Žiri je posebno izdvojio i radove pod sljedećim šiframa: 17993, 09635, 38547, 19289, 24012, 50505, 25162, 10079, 37583, 07957 i Q1893, za izuzetan kvalitet rada, trud i posvećenost, koji u velikoj mjeri doprinose razvoju Institucije konkursa u Crnoj Gori.

thumbnail 18

thumbnail 19

 

Više o konkursu: https://www.architecturalcompetitions.me/me/detaljno/rezultati-medunarodnog-konkursa-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-objekta-osnovne-skole-u-city-kvartu-u-podgorici

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!