156CM Slicica naslovne pored logoa

lamex baner

Istočna tribina Gradskog stadiona u Podgorici

Idejno rješenje istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici / 

Završen je konkurs za idejno rješenje istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici. Odlukom žirija prva nagrada dodijeljena je radu pod šifrom DID111 (Autorski tim: Ivan Jovićević, Dušan Đurović i Denis Tahirović), druga nagrada dodijeljena je radu pod šifrom EMG135 (Autorski tim: Ivana Bulatović, Nađa Pejović, Bojana Cerović i Filip Komatina) treća nagrada radu pod šifrom SPG123( Autorski tim: Slavica Komatina, Tamara Novaković, Pavle Komatina i Nina Ćulafić) i jedan otkup za rad pod šifrom VIG017 (Ivana Mihaljević Andersen i Marko Radonjić).

Na osnovu konačne rang liste izvršena je preraspodjela nagrada na sljedeći način: Prva nagrada – rad pod šifrom DID11 osvojila je novčanu naknadu u iznosu 20.000,00 eura; Druga nagrada – rad pod šifrom EMG135, dobio je novčanu naknadu u iznosu 10.000,00 eura, dok je treća nagrada – rad pod šifrom SPG123 zavrijedila novčanu naknadu u iznosu 5.000,00 eura. Takođe, žiri se odučio i za otkup rada pod šifrom VIG017 koji je novčano nagrađen u iznosu 1.500,00 eura. 

R5N

R4

Prvonagrađeni projekat i njegove karakteristike

Ovaj rad je na najbolji način odgovorio traženim uslovima konkursa, čime se izdvojio od ostalih 10 radova koliko ih je pristiglo na uvid komisiji.  Kvaliteti ovog idejnog rješenja ogledaju se u dobro uspostavljenim linijama kretanja svih korisničkih grupa, postavljenih na logičan i racionalan način, a posebna pažnja je posvećena kretanju i nezadržavanju gledalaca, posebno sa aspekta bezbjednosti. Sve površine namijenjene publici su jasno odvojene od ostalih sadržaja u objektu. 

Tribina gradskog stadiona u Podgorici je projektovana tako da se zadovolje kriterijumi koje propisuje FIFA i UEFA za stadione treće kategorije. 

Ukupan kapacitet tribine je 6026 mjesta. Tribina je galerijskog tipa. 

U sklopu gornje tribine-galerije je projektovana VIP loža kapaciteta 304 mjesta, sa ložom za specijalne VIP goste sa boksevima za ukupno 30 štićenih VIP osoba.

Na galeriji je projektovana i novinarska loža sa 62 mjesta za novinare.

Srž projekta predstavlja degažirana etaža za pristup publike na koti +6.00m , sa koje se otvara pogled na brdo Gorica sa jedne strane odnosno fudbalski stadion sa druge strane.

Ispred tribine je projektovan multifunkcionalni pristupni plato opremljen urbanim mobilijarom, na kojem je predviđeno postavljanje 7 ploča sa istorijatom fudbalskog kluba Budućnost i istaknutim sportskim rezultatima.

Neposredno uz zonu pristupnog platoa, na prizemlju su projektovani ugostiteljski sadržaji kojima plato na taj način postaje prostor terase-bašte-dnevnog boravka na otvorenom.

Na spratovima iznad su projektovani kancelarijski prostori, organizovani po sistemu “open space” sa salama za sastanke, konferencijskim salama, bifeima i pratećim sadržajima.

Na posljednje dvije etaže je projektovana VIP zona sa dva VIP salona i salonom za štićene VIP goste. Prostorna organizacija etaže omogućava korišćenje salona u komercijalno-ugostiteljske svrhe i mimo odigravanja fudbalskih utakmica. Iz tih razloga, na krovnoj etaži su organizovane terase salona sa kojih se pruža pogled na Goricu.

U dvije podzemne etaže je projektovana garaža sa 430PM od čega su 24PM za osobe sa otežanim kretanjem. U okviru podzemne garaže predviđen je i VIP parking sa 117 parking mjesta i parking za timove i zvaničnike.

Kompleks istočne tribine je cca 32 000m2 bruto građevinske površine, procijenjene investicije cca 17 miliona eura.

Materijalizacija objekta je racionalna i u potpunosti odgovara namjeni. 

5f77370d4bebc EGM135 DRUGA NAGRADA 2 28

5f77370d4bebc EGM135 DRUGA NAGRADA 2 31

Karakteristike drugonagrađenog rješenja

Ovaj rad posjeduje funkcionalne i oblikovne kvalitete postignute formiranjem adekvatnih funkcionalnih cjelina kao i kompaktne fasadne ravni prema pristupnom platou, što ga odvaja od ostalih konkursnih rješenja. Međutim ima nedostataka u linijama kretanja publike. 

Karakteristike trećenagrađenog rješenja

Rad ima funkcionalne i oblikovne kvalitete, formiranjem adekvatnih funkcionalnih cjelina kao i kompaktnom volumetrijom, slično drugonagrađenom rješenju. Pored toga, rad posjeduje i vrlo interesantan i inovativan pristup u dijelu organizacije saobraćaja, uvođenjem skrivene servisne saobraćajnice uz objekat. U oblikovnom smislu, objekat se dobro nadovezuje na postojeću arhitekturu i strukturu stadiona, i kao samostalan volumen, i kao dio prostorne cjeline, što ga dodatno izdvaja od ostalih konkursnih rješenja. 

5f7737cc88d27 SPG123 TRECA NAGRADA 33

5f7737cc88d27 SPG123 TRECA NAGRADA 37

Karakteristike otkupnog rješenja

Otkupni rad ima sasvim inovativan funkcionalno/oblikovni koncept koji ga, i pored izvjesnih funkcionalnih nedostataka, čini jedinstvenim, a time i klasifikuje za kategoriju otkupa. Specifična i originalna koncepcija ogleda se u formiranju oblikovno “čiste” volumetrije koja ne dozvoljava pretrpavanje dodatnim pratećim sadržajima. Iako sveukupna volumetrija i karakter objekta ne odgovaraju postojećem kontekstu, postignut je iznenađujuće dobar prostorni efekat, zbog čega se ovo rješenje izdvaja od ostalih konkursnih rješenja i zavrjeđuje pažnju. 

otkup

 

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 665 155

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!