Prostor_66

PROSTOR BANNER

Terase i dvorišta – u procvatu dizajna

PREDSTAVLJANJE: ARTEFACTO STUDIO PLUS /

SOFE, FOTELJE I LEŽALJKE TREBAJU BITI USKLAĐENE ZA OPREMANJE NA OTVORENOM U IME UMJETNOSTI! KAKO DOLAZI PROLJEĆE, SVE VIŠE IMAMO POTREBU ZA ORGANIZOVANJEM PRIVATNIH PROSTORA NA OTVORENOM. SOFE, STOLICE, LEŽALJKE, LAMPIONI, SUNCOBRANI, LJULJAŠKE, VAZE SU SAVRŠENI DODACI ZA UKRA-ŠAVANJE OTVORENIH TERASA I BALKONA. SVI TI PROSTORI KOJI DIŠU POD OTVORENIM NEBOM, SU NAŠI PRIVATNI MINI SVJETOVI.

Da biste opremili bilo koji spoljni prostor sa stilom i elegancijom, uvijek možete da se odlučite za usklađen set — parovi dizajnerskih sofa i stolica često daju život disciplinovanom i druželjubivom prostoru. Samo pogledajte prostor na slici: Vin lounge od Paole Navone za Gervasonija, koji gleda na milanski horizont između Torre Velaske i zvonika u renesansnom stilu, odlikuje se čvrstim strukturama i bojama koje podsjećaju na život na otvorenom. Plavo nebo čini poređani uzorak preko tekstila i uparuje se sa drvetom koje je sposobno da izdrži elemente. Na kraju krajeva, boje i materijali su važne karakteristike prilikom uređenja terase. Od kovanog gvožđa do drveta, prelazeći u delikatniji pleteni ili bestežinski aluminijum, baštenski prostor dobija oblik zahvaljujući prepoznatljivom dizajnu. 

3. KETTAL

Italijanska Roda odgovara želji za izradom namještaja na otvorenom od drveta, materijala koji najviše podsjeća na veličanstvenost prirode. Kolekcija Levante, koju je dizajnirao Piero Lissoni, uključuje personalizovani sto za montažu na otvorenom zahvaljujući letvicama uokvirenim samim vrhom, zajedno sa udobnom stolicom sa naslonima za ruke i sklopivim djelovima poput ležaljke. Otvarajući i zatvarajući, ova dva osnovna elementa na otvorenom pretvaraju terasu u domaću atmosferu kojom se lako upravlja: kada dođe rani mraz, oni su napravljeni da se čuvaju u posebnom odjeljku do sledećeg proljeća. U ovom otvorenom prostoru, tradicija, tehnička obrada drveta i bezvremen-ski karakter su neprimetno ispreple-teni. Elegancija je u upotrebi tikovine, odličnog materijala koji je dobro prila-gođen za eksterijere.

„Nazvali smo ga Vimini jer na italijan-skom znači pleteno i zvuči kao Bimini, ostrvo koje mi se dopada“, kaže Patri-cia Urkuiola, kreatorka Vimini kolek-cije za Kettal. Iako je materijal koji ga definiše prilično delikatan, španski di-zajner je pronašao pravi kompromis za dnevni boravak na otvorenom ko-ji obuhvata i ljepotu i neophodnost. „Koristili smo pravu količinu pletenog pletera na otvorenom sa grubljim dr-venim okvirom“, dodaje ona, uspo-stavljajući dizajn sa besprekornom estetikom i materijalom koji se pre-tvara u izdržljiv i otporan element.

2. RODA

4. ETHIMO

Čelik nam daje ideju o materijalu ot-pornom na protok vremena, što ga či-ni savršenim za novu Sling kolekci-ju Brenda Studiopepe za Ethimo. Moderno i originalno, rješenje od ner-đajućeg čelika za spoljni namještaj. Jednostavnost njegovog dizajna kri-je privlačnost estetske i funkcional-ne ličnosti koja je potpuno u trendu, udahnjujući život ikoničkom elementu koji daje karakter svakom okruženju. Sling Chair je „besplatno“ ergonom-sko rešenje za sjedenje koje kombinu-je svu neophodnu stabilnost i otpor-nost sa izuzetnom udobnošću. Njego-va cjevasta struktura od nerđajućeg čelika dolazi u raznim nijansama bron-ze. Tkanina, u Elitis tkaninama, defi-niše sjedište, a mnoge dostupne boje i dezeni omogućavaju različite stilove i personalizaciju.

original

prostor 77 Stampa 97

Kauč Alison Outdoor od Carla Co-lombo per Flexform je savršen ko-mad za dekoraciju spoljne terase alu-minijumom — otpornim i fleksibilnim materijalom sa izrazitim srebrnim to-novima. Ova udobna stolica je dos-tupna u verziji sa dva ili tri sjedišta i realizovana je, naravno, od ekstrudi-ranog aluminijuma sa završnom obra-dom epoksidnog praha. Od bijele do zelene, prelazeći preko crvenog vi-na i poliranog aluminijuma, struktu-ra obuhvata raznoliku paletu boja ko-je se uklapaju u svaki prostor. Naslon za leđa, zamišljen da poboljša opušte-no držanje na otvorenom, napravljen je od poliuretanske gume, sintetizuju-ći potrebu za udobnošću i glavnu ka-rakteristiku bilo kog spoljašnjeg pri-bora: otpornost. Ovim Alison, u svojoj hromiranoj verziji, upotpunjuje dnevni boravak na otvorenom, pozicioniran u bilo kom otvorenom restoranu ili te-rasi sa pogledom na grad.

5. FLEXFORM

Ekskluzivni zastupnik i distributer za Crnu Goru je ARTEFACTO+Design Center d.o.o.

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!