Prostor_66

PROSTOR BANNER

Stadion kraj Bistrice

Zapadna tribina gradskog stadiona u Nikšiću locirana je pored rijeke Bistrice, odakle je i potekao naziv »Stadion kraj Bistrice«. Ono što će nesumnjivo doprinijeti razvoju fudbala i sporta uopšte u Crnoj Gori, je rekonstrukcija pomenute tribine, budući da je projekat urađen prema najsavremenijim standardima za stadione i prema standardima UEFA-e.
Predviđeno je potpuno uklanjanje postojeće tribine zapadne, kako bi se na njenom mjestu izgradila potpuno nova zapadna tribina, koja u funkcionalnom i konceptualnom smislu obezbjeđuje sve potrebe i visok nivo komfora za sve korisnike objekta.


Koncept iz kojeg je proizašla forma objekta prilagođen je funkcionalnim zahtjevima, prostornim kapacitetima, kao i potencijalnoj faznoj gradnji ostalih tribina u budućnosti. Uz kombinaciju pomenutih faktora i dinamičan dizajn fasade dobijena je jedna atraktivna struktura, a sve uz korišćenje savremenih materijala.


Oko objekta se zadržava kompletno nedavno izvedeno spoljno uređenje sa saobraćajnicama, parkinzima, trotoarima i zelenim površinama, sa manjim izmjenama i intervencijama. Projektom je predviđeno dodavanje zatvorenog prostora za autobuse za igrače i za automobile za službena lica, kao i parking mjesta za reportažno vozilo. Oko terena predviđena je nova atletska staza sa osam traka umjesto postojećih šest, a ispod dijela tribina predviđene su klupe za rezervne igrače, medicinske timove, delegate i sudije.

prostor 58 130


Planirano rješenje je projektovano tako da se dobiju maksimalni kapaciteti, kako u pogledu broja gledalaca na tribini, tako i prostorija neophodnih za pravilno funkcionisanje stadiona prema svim standardima, uz potpuno iskorišćavanje raspoloživog prostora ispod tribine, a sve prema zadatim strukturama prostora. Tribine su dimenzija 80x45cm, što geometrijski predstavlja optimalan odnos koji omogućava sagledivost terena sa svih tačaka tribine.
Objekat ima prizemlje i tri etaže. Koncipiran je tako da se razdvajaju komunikacioni tokovi - gledaoci, sportisti, mediji, VIP, uprava, poslovni prostori, odnosno da ne dolazi do njihovog ukrštanja. Funkcionalno su razdvojeni i prilazi tribinama, kako za gledaoce i one sa smanjenom pokretljivošću, tako i za VIP gledaoce i medije. VIP loža je jasno definisana u zoni tribina, i planirana je prema najsavremenijim primjerima, gdje je omogućeno posmatranje meča kao sa tribina tako i unutrašnje lounge zone.
U funkcionalnom smislu namjena objekta je razdvojena po zonama, a to su: prostorije za službene predstavnike, prostorije za sportiste, prostorije za medije, prostorije za gledaoce i VIP gledaoce, prostorije za upravu, poslovne prostorije, restorane, ekonomske prostorije, tehničke prostorije.
Projektom su predviđena dva ulaza na tribine za gledaoce, kao i poseban ulaz za VIP gledaoce. Tribine su ukupnog kapaciteta 3233 gledalaca, od čega je broj sjedišta za gledaoce 2948, broj VIP mjesta 182, a broj mjesta za osobe sa smanjenom pokretljivošću 29. Medijski sektor ima 74 pozicije.


Kompletna tribina je natkrivena nadstrešnicom koja je konstruktivno riješena kao prostorna rešetkasta struktura, oslonjena u jednoj konstruktivnoj osi, sa konzolno prepuštenim rešetkama na koje se oslanja krovni pokrivač koji natkriva tribinu. Sa suprotne strane tribine, na fasadi, nalaze se zatege koje pomenutu konstrukciju dodatno vežu za armirano-betonsku konstrukciju tribine.


U prizemlju objekta su raspoređeni ulazi za sve posjetioce. Ulaz za publiku je koncipiran po savremenom sistemu, tako da gledaoci prolaze kroz pješačke barijere na kojima se očitavaju ulaznice pomoću barkod čitača, zatim prolaze fizičku kontrolu, a nakon toga se distibuiraju preko stepeništa koja vode do izlaza na tribine. U povratku prolaze kroz otvore koji se nalaze bočno od pješačkih barijera.
U prizemlju se nalaze sve prostorije neophodne za funkcionisanje stadiona i odvijanje fudbalske utakmice – prostorije za igrače gostujućeg i domaćeg tima (svlačionice, toaleti, tuševi, prostorije za masažu, trenere), prostorije za sudije, delegate, prvu pomoć, doping kontrolu, sala za pres konferenciju i mix zona koja služi za davanje kratkih izjava novinarima prilikom napuštanja stadiona. Na prizemlju se takođe nalazi i zaseban ulaz za lica sa smanjenom pokretljivošću, sa električnom vertikalno podiznom platformom i toaletima.
U nižem dijelu objekta su smještene tehničke prostorije – prostorija za mehanizaciju, ekonomat, vešeraj, sprinkler podstanica i prostorija za bojlere.
Na prvom spratu nalaze se sanitarne prostorije, prva pomoć i osvježenje za publiku. Na prvoj etaži smješteno je radno područje za medije sa toaletima i tehničkom prostorijom.

prostor 58 133


Na drugom spratu nalaze se prostorije za administraciju kluba – foaje sa prijemom, kancelarije uprave, sala za sastanke, čajna kuhinja, toaleti. Na drugoj etaži se takođe nalazi zona za VIP posjetioce, sa restoranom, toaletima i izlazima na tribine. Dio druge etaže zauzimaju i poslovni prostori.
Na trećoj etaži smješteni su predstavnici medija, platforme za glavnu i pomoćne kamere, kao i kontrolna tehnička prostorija i pomoćne prostorije. Sa svih pozicija na tribinama omogućen je nesmetan pogled na cijeli teren, uključujući i korner zastavice.
Korisna površina objekta iznosi cca 3821 m2. Bruto površina objekta iznosi cca 4397 m2, a bruto površina objekta sa tribinom iznosi cca 6176 m2.

Koncept iz kojeg je proizašla forma objekta prilagođen je funkcionalnim zahtjevima, prostornim kapacitetima, kao i potencijalnoj faznoj gradnji ostalih tribina u budućnosti. Uz kombinaciju pomenutih faktora i dinamičan dizajn fasade dobijena je jedna atraktivna struktura, a sve uz korišćenje savremenih materijala.
Kompletna tribina je natkrivena nadstrešnicom koja je konstruktivno riješena kao prostorna rešetkasta struktura, oslonjena u jednoj konstruktivnoj osi, sa konzolno prepuštenim rešetkama na koje se oslanja krovni pokrivač koji natkriva tribinu. Sa suprotne strane tribine, na fasadi, nalaze se zatege koje pomenutu konstrukciju dodatno vežu za armirano-betonsku konstrukciju tribine.


Korisna površina objekta iznosi cca 3821 m2. Bruto površina objekta iznosi cca 4397 m2, a bruto površina objekta sa tribinom iznosi cca 6176 m2.


Konstrukcija svojim konceptom i koloritom sama po sebi predstavlja važan akcenat u cjelokupom eksterijeru objekta.
Fasada je konceptualno riješena u dva plana koji u konačnici daju jedinstvenu formu. Zona fasade predstavlja postament na koji je postavljena struktura koja je funkcionalno gledano zaštita od sunca za velike staklene površine, a u isto vrijeme i instalacija, tj. envelopa oko jezgra objekta. Fasada je rađena u kombinaciji natur betona i strukturalne fasade. Kao envelopa frontalne fasade predviđeni su fiksni brisoleji u dekoru drveta na čeličnoj potkonstrukciji, koji u gornjoj polovini objekta prelaze u panele izrađene od žice, što cijelom objektu daje dinamičnost. Sama tribina je jednostavno riješena različitim koloritom stolica, koje u datoj plavo-bijeloj formaciji predstavljaju zastavu kluba »Sutjeska«, koji će i biti najčešći korisnik stadiona.

 

 

 

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!