Prostor_66

PROSTOR BANNER

PINE TREE RESORT designed by STUDIO SYNTHESIS®

TURISTIČKO NASELJE “PINE TREE RESORT”, OPŠTINA ŽABLJAK /

 

Planirano Turističko naselje sa 4 zvjezdice nalazi se na parceli površine 34.000m2 u opštini Žabljak na nadmorskoj visini koja varira od 1348m do 1387m. Teren blage morfologije je u nagibu ka sjeveru i ima čiste vizure ka istoku i zapadu uživajući u  pogledu na obronke planine Durmitor. Koncept rješenja tretirao je odnos kulturnog, socijalnog i građevinskog nasleđa lokaliteta i lokacije, njenog diverziteta i pejzažnih vrijednosti. Projektovano rješenje je produkt težnje ka očuvanju, unapređenju i zaštiti prirodnog bogatstva i inkluzivnosti i integraciji izgrađenih struktura u što manje invazivnom maniru.  

U funkcionalnom, oblikovnom i urabnističkom smislu “Pine Tree” kompleks se može sagledati kroz dvije cjeline.

Pine Tree Hotel 5

Cjelina  A – Ulazna zona, sa drop off-om, 15 parking mjesta za automobile, parkingom za autobus i bagi vozila, kao i hotelom -  centralnim objektom naselja sa pripadajućim pratećim sadržajima i neophodnom infrastrukturom.

Cjelina B – 5 slobodnostojećih vila sa stambenim jedinicama.

HOTEL. Objekat hotela površine 7.265m2 je dvotraktno koncepiran, podijeljen na dva dominantna volu-mena spojena toplom vezom. Inspirisan tradicionalnom Durmitorskom arhitekturom predstavlja svo-jevrstan, nepretenciozan odraz istorijskog hotela “Durmitor” na Žabljaku.

Pine Tree Hotel 4

Kombinacija kamena na prizemlju, sa drvenom oblogom na višim spratovima predstavlja jasan osvrt na is-torijsku, kulturološku i arhitektonsku vrijednost i specifičnost lokalne arhitekture, a oblikovanje fasada, sa centralnim motivom arhetipa kuće, strmim krovnim ravnima i badžama jasan je omaž čuvenom hotelu, čiji se planinski motivi i arhitektonski detalji provlače kroz čitav projekat i osnova su na kojoj počiva vizuelni identitet kompleksa.

Hotel se nalazi na samom sjeveru parcele, uz prometnu magistralu, pa svojim volumenom i gabaritom predstavlja jasnu fizičku, funkcionalnu i vizelnu barijeru između javne saobraćajnice, ulazne zone hotela, i ostatka kompleksa - vilama u tihim, povučenim, internim prostorima koji omogućavaju privatnost i potpunu, nesmetanu interakciju sa lokalitetom i prirodom. 

Glavni ulaz u hotel je centralno pozicioniran i dijeli prizemlje na dvije osnovne funkcionalne i ambijentale cjeline: restoran sa lounge barom, kamin salom i terasom sa jedne i administracijom, glavnom vertikalnom komunikacijom i komercijalnim prostorom sa spa centrom sa druge.

Pine Tree Vile 1

Sam spa centar se sastoji od zatvorenog bazena, saune, teretane, turskog kupatila, slane sobe, soba za masažu i salona ljepote. Ispred spa centra se nalazi terasa sa otvorenim bazenom.

Svi javni prostori velikih frekvencija kao što su restoran, kamin sala, terasa restorana, unutrašnji i spoljašnji bazen - su orijetisani ka jugu i ka unutrašnjosti parcele uživajući u većoj osunčanosti, privatnosti i intimi lokacije.

Kapacitet hotela je 118 ležaja raspoređenih na tri etaže /dvije tipske i potkrovlje/, a 59 smještajnih jedinica su koncepirane kao studio i jednosobni apartmani svaki sa pripadajućom terasom i velikim prozorskim otvorima.

Pine Tree Vile 8

U suterenskoj etaži se nalazi garaža za 10 automobila, kuhinja kao i neophodne servisne i tehničke prostorije koje opslužuju sve objekte u turističkom naselju.

VILE.  Pet projektovanih vila su dio cijeline B, pozicionirane u unutrašnjosti parcele - privatnom i tihom prostoru okruženom borovima na višim kotama terena. To korisnicima obezbjeđuje neophodan mir i intimu, kao i neometane vizure preko krovova hotela ka kanjonu rijeke Tare i planini Durmitor.

Pristupa im se internom saobraćajnicom za bagi vozila, koja meandrira kroz unutrašnjost lokacije, prateći morfologiju terena i stvarajući mikroambijente pogodne za odmor i rekreaciju. U cilju očuvanja privatnosti i dvorišnog prostora isred objekata, ulaz u vile je sa zadnje strane, na koti prizemlja.

Materijalizacija i oblikovanje prati koncept hotela, sa kamenom obloženim i povučenim suterenom i drvetom naglašenim prizemljem i potkrovljem. Svaka stambena jedinica ima svoj kamin, pripadajuće terase i velike prozorske otvore.

Pine Tree Vile 2

Same vile se dijele na 2 tipa.

Tip A, površine 475m2, sa kapacitetom od 5 apartmana predviđenih na 3 etaže - po dva jednosobna apart-mana na suterenu i pizemlju i dvostano orijentisan penthouse na potkrovlju. Uz sve 4 vile predvidjen je uređen zajednički prostor na koti prizemlja sa otvorenim kaminom /fire pit/ pogodan za porodične aktivnosti.

Pine Tree Vile 4

Tip B površine 288m2, sa kapacitetom od 2 dupleks apartmana predviđena na 2 etaže. Ispred vile planiran je zajednički prostor sa otvorenim kaminom /fire pit/, ljetnjom kuhinjom i prostorom za sjedenje.

LANDSCAPE DEISGN. Pejzažno uređenje terena se oslanja na karakter lokacije, gdje se vodilo računa o širem aspektu durmitorskog kraja, prirodnim uslovima terena, kao i o jedinstvenoj topografiji i postojećoj vegetaciji u zahvatu projekta. Takođe, kompoziciono rješenje je uslovljeno i novoprojektovanim objektima, njihovom funkcijom i arhitektonskim uređenjem terena.

Pine Tree Vile 8

Cilj pejzažnog uređenja je formiranje doživljaja prostora u karakterističnim sekvencama, posebno duž meandrirajuće šetne staze. Rezultat su diverzifikovani mikroambijenti, funkcionalno prilagođeni različitim korisnicima. Autentični spoj pejzažnih i arhitektonskih elemenata, odnosno “punoća” izraza biće u potpunosti vidljiva sazrijevanjem odabranog sadnog materijala.

Pine Tree Vile 7

Odabir sadnog materijala, prilagodjen je klimatskim uslovima kao i formi i materijalizaciji projektovanih objekata. Pored toga, zadržavanjem postojeće vegetacije, na obodu parcele, cijeli kompleks dobija na prirodnosti i adekvatnom  uklapanju u prirodni ambijent.

 Pine Tree Vile 6

 


TURISTIČKO NASELJE “PINE TREE RESORT”, OPŠTINA ŽABLJAK

ARHITEKTONSKI STUDIO:

STUDIO SYNTHESIS architecture&design

www.studiosynthesis.me

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Vodeći projektanti:

Dr Sonja Radović Jelovac, dipl. ing. arh.

Izvršni direktor/Osnivač

PROJEKTANTSKI TIM:

Arhitektura:

Msc. Boris Elek, dipl. ing. arh.,

Matija Vujisić, spec. sci. arh.

Aleksa Grgurović, dipl.ing.arh

Pejzažna arhitektura:

Msc. Vuk Marković, dipl.ing.pejz.arh.

Marko Jović, dipl.ing.pejz.arh.

Tekst:

Msc. Boris Elek, dipl. ing. arh.


 

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!