Prostor_66

PROSTOR BANNER

Jačanje internih kapaciteta ženskih biznisa kroz upravljanje odnosima sa kupcima u organizaciji NLB Banke

U okviru Programa Žene u Biznisu koji sprovodi Evropska banka za obnovu i razvoj, a u organizaciji NLB Banke A.D. Podgorica - prve komercijalne banke u Crnoj Gori koja se pridružila ovom programu, nedavno je završen niz besplatnih edukacija na temu „CRM – Upravljanje odnosima sa kupcima“, nastao kao izraz prepoznavanja potrebe ženskih biznisa da se spremnije suoče sa izazovom stručno nazvanim „permacrisis“ ili „permanentna kriza“.

Podsjećanja radi, tokom pandemijske 2021. godine, nakon primjene širokog asortimana mjera državne pomoći ali i podrške u navigaciji kroz turbulentna vremena poput serijala Webinara COVID krizni menadžment koji su takođe realizovani od strane NLB Banke AD Pogorica, kao banke prvog izbora za žene u biznisu na lokalnom tržištu, osjetili su se prvi signali oporavka poslovnog ambijenta. Međutim, te signale je ubzo zaglušila nova realnost tzv. „permanentna kriza“, koja je svojevrsna kombinacija svih prethodnih kriza, opterećena inflacijom, energetskom neizvesnošću, prekinutim lancima snabdijevanja i vrlo izazovnom situacijom na tržištu radne snage, a koja se definiše kao „kontinuirano stanje nestabilnosti i neizvjesnosti prouzrokovano serijom loših događaja“.

Uprkos tome, kao što smo naučili iz prethodnih situacija neizvjesnosti i turbulencija, kriza nije samo stanje opasnosti i poziv na odbranu, već i šansa! Istraživanja su pokazala da najbolje rezultate u prethodne dvije velike svjetske krize nisu postigle kompanije koje su se posvetile isključivo odbrani, zatvaranju, smanjenju troškova i minimizaciji operacija, niti one koje su ignorisale promjene i ulazile u nepredvidljive rizike, već one koje su se u krizi prilagodile i nakon zaštite resursa, sagledale novu realnost i iskoristile nove prilike koje su na raspolaganju. Upravo je takva trenutno situacija za kompanije iz regiona zapadnog Balkana, koje imaju šansu da u značajno izmijenjenoj realnosti i promjeni ekonomske paradigme, u kojoj ključne stubove čine „rezilijentnost“ i „nearsourcing“ (zamjena dalekih dobavljača, prije svega sa dalekog istoka, onima iz regiona), zauzmu daleko značajnije pozicije, smatra Gojko Vučinić, senior ekspert Frankfurtske škole za finansije i menadžment, angažovan na EBRD-evom programu za Žene u biznisu.

Gojko Vučinić senior ekspert Frankfurtske škole za finansije i menadžment
Gojko Vučinić, senior ekspert Frankfurtske škole za finansije i menadžment

Poslovni sentiment iskazan od strane privrednika u regionu, a i učesnica seminara programa Žene u Biznisu, svjedoči da oko 90% ispitanih u narednom periodu planira investicije, koje će u polovini slučajeva finansirati bankarskim kreditom. I dok je u ubjedljivih 60% odgovora inflacija označena kao vodeći negativni efekat na poslovanje u „permacrisis“ fazi svetske ekonomije, rast nivoa digitalizacije i veći fokus na upravljanje finansijama su označeni kao glavni faktori pozitivnog uticaja na poslovanje i unapređenje konkurentnosti u neposrednoj budućnosti, dok je kao glavna oblast za jačanje internih kapaciteta naznačeno „upravljanje odnosima sa kupcima“.  Ovakav poslovni sentiment se pokazao kao odlična osnova da se nova realnost u regionu koju karakteriše inflacija ali i prekinuti lanci snabdijevanja sa istoka, rast cijena energenata i kompleksni izazovi na tržištu radne snage, iskoriste ne samo kao prilika za defanzivu nego i kao šansa da se u novoj podjeli karata izgrade „novi šampioni“.

Podrška tim nastojanjima je formulisana i kroz nove nijanse EBRD Programa Žene u Biznisu. Atraktivni model specijalne finansijske podrške prilagođene biznisima koje vode žene, podržan kroz pristup znanjima, vještinama i prilikama za poslovno povezivanje, kao rješenjima za prepoznavanje šansi u krizi, dopunjen je i novom temom „CRM – Upravljanje odnosima sa kupcima“, kao još jednim stubom odgovora na „permacrisis“,  u organizaciji NLB Banke AD Pogorica.

Polazeći od osnovne pretpostavke da je CRM pre svega poslovna filozofija i način razmišljanja, kroz serijal od tri seminara preduzetnice su podržane u razumijevanju osnovnih postavki i elemenata, primjeni alata i vještina, te materijalizaciji koncepta u vidu modela CRM kampanja.

NLB program podrške za žene u biznisu sa seminara
NLB program podrške za žene u biznisu - sa seminara

Segmentacija kupaca bija je tema prvog je iz serijala seminara o tri osnovna elementa sprovođenja CRM pristupa prilagođenog malim i srednjim biznisima, sa ciljem unapređenja prodajnih rezultata kroz fokusiran pristup segmentaciji, uz demonstraciju konkretnih alata i primjera njihovog korišćenja u praksi. Stoga, teme prvog bloka odnosile su se na analizu portfolija kupaca, različite modele segmentacije kupaca, izbor ciljne grupe koja će biti obuhvaćena prodajnim kampanjama, te praktične primjere načina segmentiranja kroz scenario analizu. U drugom dijelu trilogije, tema je bila transformacija naizgled beznačajnih podatka o prodaji u poslovne odluke kao što su upravljanje cijenama, asortimanom proizvoda i portfoliom kupaca i upotreba praktičnih alata u potpunosti  prilagođenih malim biznisima i njihovoj poslovnoj realnosti, koji ne zahtijevaju ni skupa IT rešenja niti čitava odjeljenja analize i izvještavanja. Kao efektivna nadgradnja i materijalizacija svrhe cijelog koncepta, treći seminar je analizirao prodajnu kampanju, pokrivajući detaljno sve korake u tom procesu, od definisanja ciljeva, razvoja osnovnih elemenata prodajne kampanje, do same realizacije na efikasan način, uz konkretne primjere i vježbu upotrebe alata i realizacije različitih pristupa.

Istraživanja su pokazala da su tokom prethodnih tržišnih previranja najbolje rezultate postigle kompanije koje su iskoristile krizu kao šansu i nakon zaštite resursa uložile u jačanje kapaciteta, kroz inovacije, znanje, vještine i digitalizaciju. Polovina anketiranih biznisa prepoznala je u moru neizvjesnosti i poslovne prilike, i upravo oni koji su krizu doživeli kao šansu, uložili u jačanje internih kapaciteta i unapređenje poslovnog modela, danas su na putu da postanu novi šampioni na lokalnom, regionalnom ili čak globalnom tržištu, a Program Žene u Biznisu je to nastojanje podržao i nastaviće da podržava upravo kroz serije sličnih radionica širom regiona.

111
Program Žene u biznisu - seminar iz ciklusa „CRM – Upravljanje odnosima sa kupcima“

Oko 30 ženskih biznisa do sada je pohađalo neku od pomenutih edukacija. U 2023. godini najavljujemo nove interesantne teme, kreirane na bazi iskazanih potreba ispitanica, vlasnica biznisa, a neke od njih su: efikasno određivanja i korekcija cijena proizvoda i usluga; promocija biznisa na društvenim mrežama; uspostavljanje E-commerce poslovanja; efikasno upravljanje ljudskim resursima i druge.  Na web stranici na linku možete pogledati koje Vas edukacije očekuju u narednom periodu i iskazati interesovanje popunjavenjem prijavnog formulara na istoj internet stranici, a mi ćemo Vas kontaktirati u fazi pripreme pomenutih besplatnih seminara.

Program „Žene u biznisu“ ima za cilj da podrži potencijal preduzetnica omogućavajući pristup finansiranju i znanju potrebnim za rast poslovanja. NLB Banka Podgorica, kao banka primarnog izbora za više od 32% registrovanih biznisa kojima upravljaju žene u Crnoj Gori, na ukazano poverenje uzvratila je programom koji nudi bolje bankarsko iskustvo, uz posebno olakšan pristup izvorima finansiranja, koji je i dalje je glavna prepreka široj inkluziji preduzetnica, i to kroz značajne pogodnosti kreirane na osnovu temeljne analize tržišta, a koje su u potpunosti prilagođene njihovim potrebama i koje uklanjaju barijere i prepreke na putu ka realizaciji finansiranja, rastu i razvoju.

 

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!