156CM Slicica naslovne pored logoa

banner SS1

Promat i Siniat sistemi - protivpožarni kanali

Protivpožarni kanali su veoma važan dio sistema pasivne zaštite od požara u zgradama. U zavisnosti od njihove uloge, možemo razlikovati dva glavna tipa ovih kanala: kanale za odvođenje dima i ventilacione kanale.

Kanali za odvođenje dima

Kanali za odimljavanje koriste se za odvođenje dima iz zgrada kako bi se omogućila hitna evakuacija prisutnih, unapredilo suzbijanje požara i spriječila pojava flešovera.

Koriste se uglavnom u velikim požarnim sektorima, parkiralištima, visokim zgradama i atrijumima u komercijalnim, poslovnim i stambenim objektima. Parkirališta s niskim plafonima predstavljaju opasne zone jer sloj dima može veoma brzo da ispuni prostor i onemogući evakuaciju. Visoki sektori (obično viši od 15 m) su podložni širenju dima i predstavljaju izazov za inženjere zaštite od požara zbog smanjene efikasnosti automatskih sprinkler sistema.

Protivpožarni kanali su potrebni da bi se dim odveo izvan zgrade, čak i uz korišćenje sistema sa ventilatorima. Ako se kompletan sistem kanala za odvođenje dima nalazi u jednom protivpožarnom sektoru, tada on minimalno mora biti sposoban da izdrži predviđene temperature dima koje se javljaju tokom razvoja požara. Ukoliko kanalski sistem prodire kroz protivpožarnu barijeru (kao što je protivpožarni pregradni zid ili plafon), on mora biti u stanju da obezbjedi istu otpornost na požar kao ta barijera.

Sa stanovišta efikasnog odvođenja dima neophodno je da se predmetna prostorija podvrgne detaljnoj analizi u pogledu brzine širenja požara, površine poda i visine.

1

Protivpožarni ventilacioni kanali

Protivpožarni kanalski sistemi se koriste da bi se obezbjedila podjela na požarne sektore. Preciznije, protivpožarni ventilacioni kanali mogu da spriječe širenje vatre i toplote iz jednog požarnog sektora u drugi.

Širenje požara iz jednog požarnog sektora u drugi, duž stepeništa, prostorija i pristupnih koridora, može se spriječiti samo ako svi građevinski materijali i konstruktivni elementi imaju istu klasu otpornosti na požar. 

Zidovi i podovi koji ograničavaju požarni sektor moraju imati određenu otpornost na požar, što znači da će kriterijumi performansi nosivosti (stabilnosti), integriteta i izolativnosti biti ispunjeni u trajanju od 30 do 240 minuta. Stoga je izuzetno važno da se na mjestima gdje instalacije prodiru kroz granice požarnih sektora zadrže kriterijumi performansi razdvajajućeg elementa, a posebno treba voditi računa da kanalski sistem ne postane provodnik duž koga se požar ili vreo dim mogu širiti u druga područja. 

Mišljenja o riziku od širenja dima u sistemima za ventilaciju razlikuju se širom Evrope. U nekim zemljama širenje dima preko ventilacionog sistema uopšte se ne smatra problemom, dok su u drugim zemljama protivdimne ili protivpožarne/protivdimne klapne uvijek obavezne tamo gdje se snabdjevanje više požarnih sektora vrši preko istog sistema. Najzad, postoje zemlje u kojima propisi pored protivpožarnih/protivdimnih klapni dozvoljavaju i projektovanje na osnovu performansi.

U svakom slučaju, projektanti moraju pažljivo da razmotre požarne performanse kanala koji prodire kroz elemenat koji ima određenu otpornost na požar. Tipični limeni kanali ne zadovoljavaju međunarodno prihvaćene protivpožarne zahteve. Oni se brzo zagrijevaju i deformišu pod uticajem požara, a pod određenim okolnostima oni čak mogu i da ubrzaju širenje plamena i dima. 

prostor 51 258

Koji kanalski sistem je najbolji za moj projekat?

Izbor odgovarajućeg protivpožarnog kanalskog sistema je težak zbog složenosti konstrukcije kanala (koji prolaze kroz različite požarne sektore), funkcije sistema u objektu i požarnih uslova.

Promat nudi širok spektar rješenja za ventilaciju i odvođenje dima – za različite radne pritiske, dimenzije, orijentacije, konfiguracije, pa čak i za djelimičnu izloženost požaru. Rješenja koja su razvili naši tehnički eksperti mogu da zadovolje svaki kriterijum otpornosti na požar u trajanju od 30 minuta (E ili EI 30) do 120 minuta (E ili EI 120), uključujući i kriterijum propuštanja dima (S). Za specijalne slučajeve dostupna su i rješenja za očuvanje integriteta u periodu od 240 minuta.


Promat nudi širok spektar rješenja za ventilaciju i odvođenje dima – za različite radne pritiske, dimenzije, orijentacije, konfiguracije, pa čak i za djelimičnu izloženost požaru.


Tradicionalno, svi sistemi kanala su izrađivani od čelika. To je zahtjevalo da oni budu obloženi sistemom protivpožarne zaštite pri prolasku kroz protivpožarni zid ili pod u kome nema protivpožarne klapne ili ako se koriste kao dio sistema za odvođenje dima. 

Promat je razvio samonosive sisteme bez kanala od čeličnog lima, kao što su kanali od ploča PROMATECT®-AD, PROMATECT®-L500 i MASTERBOARD® koji mogu dostići performanse propuštanja dima i protoka vazduha čeličnih kanala, bez obzira da li se koriste za ventilaciju ili za odvođenje dima.

prostor 51 260

Glavne prednosti:

 • • Nijesu potrebni kanali od čeličnog lima
 • • Jednoslojna konstrukcija
 • • Stabilnost dimenzija i otpornost na vlagu
 • • Jednostavno sječenje na mjeru, u fabrici ili na gradilištu
 • • Laki fazonski komadi
 • • Funkcionalna, glatka površina, izdržljivost
 • • Ispitani su prema najstrožim međunarodnim standardima
 • • Vješanje, oslonci i njihovi elementi za pričvršćivanje mogu biti nezaštićeni
 • • Velike dimenzije (maksimalne dimenzije su klasifikovane od strane ovlašćenih laboratorija)
 • • Koeficijent hrapavosti površine suštinski je identičan kao kod čelika
 • • Promatove kalcijum silikatne ploče imaju oznaku CE za previđenu upotrebu tipa 9: Sklopovi tehničkih instalacija u zgradama.

Akustičke performanse i toplotna izolacija pri sobnoj temperaturi kod Promatovih kanalskih sistema mogu se čak poboljšati upotrebom dodatnog sloja mineralne vune i/ili gipsanih ploča.

PROMATECT® ploče mogu se koristiti i za oblaganje postojećih čeličnih kanala.

Kako se ispituju kanali za odvođenje dima?

Kanali za odvođenje dima mogu se ispitivati prema različitim standardima. Najčešću primjenu imaju evropski standard (EN), britanski standard (BS 476) i, u nekim specifičnim slučajevima, američki standard (UL).

U Evropi se kanali za odvođenje dima ispituju na djelovanje požara unutar i izvan kanala.

Što se tiče kanala za kontrolu dima, mogu se razlikovati:

 • • jednosektorski kanali za kontrolu dima, koji se mogu koristiti samo u jednom požarnom sektoru i koji se ispituju u skladu sa EN 1366-9, prema krivoj vrijeme/temperatura od 300°C ili 600°C (uslovi zagrijavanja i atmosfera peći moraju odgovarati onima 

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 665 155

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!