Prostor_66

PROSTOR BANNER

Savremene škole i konkursi u Austriji

Stručna konferencija/Podgorica /

Utisci sa prvog bloka predavanja, vezanog za školsku infrastrukturu

POSJETIOCI KONFERENCIJE SU ODLIČNO ODREAGOVALI NA PREDAVANJA, SA PAŽNJOM PRATILI RAZLIČITE TEME I OSTALI DO SAMOG KRAJA BLOKA KOJI SU ISPRATE. VELIKI BROJ DOGAĐAJA, KOJI SE DEŠAVAJU TOKOM PROLJEĆA U PODGORICI, SU UTICALI NA TO DA LJUDI DOĐU SA NE TAKO VELIKIM OČEKIVANJIMA, A DA OSTANU DUŽE NEGO ŠTO SU PLANIRALI I U SKLOPU DISKUSIJE DAJU SVOJ DOPRINOS. KREATORIMA PROGRAMA I SADRŽAJA KONFERENCIJE, OVAJ DAN JE BIO POTVRDA DA SU NJIHOVA RAZMIŠLJANJA USMJERENA U PRAVOM PRAVCU, TE DA TREBA NASTAVITI RAD NA TEMAMA KOJIMA SE BAVE I TIME DATI DOPRINOS RAZVOJU CRNOGORSKOG DRUŠTVA. DAKLE, OVA INICIJATIVA SE POKAZALA KAO ODLIČNA!

Uticaj pojedinih faktora prostora na postignuće.png

Predavanjima preplesti arhitekturu i pedagogiju je možda bila intuicija, a možda samo najlogičnija stvar, kada je riječ o školama. Ispromovisati događaj tako da u publici budu arhitekte, pedagozi, nastavnici i aktivisti je takođe bio odličan potez, čime se stvorila mogućnost da se ovom prilikom po prvi put otvori multidisciplinarni dijalog, u kome je svaki učesnik dao neprocjenjiv doprinos. Tako je predviđena diskusija, umjesto planiranih trideset minuta, trajala duže od jednog sata. Sve je bilo dobro isplanirano, a istovremeno otvoreno i spontano, tako da se energija podigla na visok nivo, čime se omogućila kvalitetna razmjena između predavača i publike. To je rezultiralo obostranom motivacijom da ovaj događaj bude temelj za naredne poteze.

Pedagoška predavanja su možda bila iznenađenje za neke arhitekte. Ako su se neki pitali da li je potrebno obratiti pažnju na ovaj dio priče, ono su nakon ovog bloka sigurno postali svjesni, da se bavljenje školom kao objektom upravo bazira na pedagoškim istraživanjima, koja se detaljno bave samim korisnicima ovih ustanova. Pedagoškinje sa Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore su se detaljno pozabavile temom prostora i ovom prilikom iznijele veći broj naučnih činjenica. Samo jedna od njih je da prostor čak sa 16% doprinosi poboljšanju dostignuća učenika. Ukoliko se ovaj procenat učinio kao ne baš tako veliki, treba kao paralelu uzeti podatak, do koga se došlo kompleksnim istraživanjima i meta analizama, a koji govori da se uticaj nastavnika na postignuće učenika kreće od 7 % do 21%. Sa druge strane je arhitektama bilo zanimljivo čuti, kakvo djelovanje imaju dispozicija namještaja i položaj nastavnika u prostoru, kao i to kakvu skrivenu poruku oni prenose.

1670 Jan Steen seoska skola u Holandiji istorija škole

Arhitektonska predavanja su kako arhitektama, tako i posjetiocima iz prosvetne branše, otvorila neke nove perspektive i ukazala na savremene trendove razvoja školske infrastrukture. Obrađen je istorijski razvoj škole, čime se lako mogao pojmiti kontekst u kome se danas nalazimo i kako smo do njega došli. A taj današnji kontekst, kada je u pitanju Austrija, odnosi se na školski kampus i klaster kao njegovu osnovnu gradivnu jedinicu. Veći dio posjetilaca se vjerovatno po prvi put sreo sa pojmom „ritmične nastave“, koji se u današnjoj Austriji sve vise implementira u cjelodnevnim školama. A kako sve to izgleda u realnosti, prikazano je na konkretnim projektima studija Schluder Architekten, koji su proizvod arhitektonskog konkursa i osvojenog prvog mjesta.

Cilj prvog bloka konferencije, koja je ujedinila ove dvije teme, je bio da se ukaže na strateški razvoj školske infrastrukture i neophodnost saradnje ove dvije discipline, kako bi se napravio iskorak i izbjegle greške o kojima je bilo riječi u istorijskom dijelu predavanja. Govorilo se o studioznom pristupu Austrije, koja je od 2000-ih napravila značajne analize, bazirane na savremenim tokovima, adptirala ih u sopstveni kontekst i pretvorila u razvojnu studiju. To je rezultiralo velikim brojem savremenih obrazovnih ustanova, zahvaljujući kojima je današnja Austrija prepoznata kao jedan od evropskih lidera, kada je u pitanju progresivno obrazovanje. Prilika da se ovakva iskustva i znanja donesu u Crnu Goru, mogla bi zasigurno trasirati razvojni put u ovoj oblasti i u ovom dijelu Evrope nas predstaviti pionirima strateškog razvoja školstva.

Austrijska Ambasada se pokazala kao izuzetan organizator, prepoznavši značaj ove teme i uvrstivši ovaj događaj u projekt Refocus Austria. Ova institucija je na najsrdačniji način iskoristila svoje resurse, kako bi istinski dala doprinos crnogorskom društvu.

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!