Prostor_66

PROSTOR BANNER

Revitalizacija gradskog parka u blizini Gimnazije ''Slobodan Škerović''

Novi projekat inicijative Mikro 020 projektuje Studio Syntheis.

Cilj realizacije inicijative Mikro 2020 je izrada konceptualnih rješenja koji tretiraju uređenje zapuštenih zelenih gradskih oaza, kao i ''neotkrivenih'' javnih prostora i ''urbanih džepova'' u organizaciji SACG-a i Gradske uprave Podgorica koji u kontinuitetu mnoge lokacije stavljaju u funkciju razvoja grada i čine ih novim mjestima okupljanja građana.

U ovom broju prikazujemo idejno rješenje za parkovsku površinu ispred Gimnazije ''Slobodan Škerović'' koje je donirao ''Studio Synthesis iz Podgorice.

Park površine 2530m2 nalazi se u Podgorici, neposredno u blizini Gimnazije “Slobodan Škerović”, uokviren ulicom Vaka Đurovića sa jedne i zgradom “Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore” sa druge strane

Untitled 1


Dijagram zona: Primarni koridor A, kičma projekta širine 4m, je predviđena u osi glavnog ulaza u dvorište Gimnazije “Slobodan Škerović“. Dijeli parcelu na dvije cjeline: južnu (Z1 - Z5) - mjesto okupljanja, interakcije i dinamike i sjevernu (Z6 - Z9) - zonu koncentracije, mira i svedenosti i omaž spomeniku Ivanu Crnojeviću (G) kome vizure i konekciju sa ostatkom parka obezbjedjuju koridori E i F. C i D naglašavaju već postojeće pravce kretanja i nadovezuju se na koridor B koji se proteže dijagonalno i povezuje park u funkcionalanu cjelinu.
Zone (Z1 – Z9) formirane koridorima su pretvorene u zelene površine, tretirane projektom pejzažne arhitekture. Uokvirene su kontinualnom betonskom klupom obezbjedjujući parku dovoljan kapacitet. Takodje, u sklopu betonske, predvidjene su drvene kao i lounge klupe, pružajući korisnicima širok opseg mogućnosti.


Idejom je predviđena revitalizacija neuređene zelene površine rušenjem svih postojećih elemenata bez konstruktivne ili arhitektonske vrijednosti kako bi se oslobodio prostor i stavio akcenat na prezerviranju postojeće, zdrave vegetacije.

U negativu zelenila, uslovljena utabanim stazama uspostavljena je mreža koridora prilagođena topografiji terena. Primarni pravac, kičma i fokus parka je staza širine 4m koja se prostire u pravcu ose glavnog ulaza u drvorište Gimnazije. Uz samu stazu, planirana su 2 primarna ambijenta – multifunkcionalni prostori za oklupljanje i zadržavanje ljudi, a u posebnim okolnostima - mini pozornice tokom proslava svečanosti Gimanzije. 

Studio Synthesis Mikro 020 1

Staza dijeli park na dvije cijeline, južnu – mjesto okupljanja, dijaloga, interakcije i na sjevernu – zonu koncentracije, mira, svedenosti, prostor za odmor, pauzu i omaž spomeniku vladaru Crne Gore – Ivanu Crnojeviću koji je postavljen na samom pročelju parka. 

Takođe, od nje se granaju sekundarni koridori koji specifičnim proširenjima formiraju intimne mikro zone unutar parka koje svojom funkcijom, formom i orijentacijom upućuju i podstiču korisnike na međusobnu i grupnu interakciju. 

Svi pravci kretanja su oivičeni kontinualnim betonskim klupama pružajući posjetiocima dovoljno prostora i mogućnosti kako za socijalizaciju tako i za individualnost. Duž nje predviđene su integrisane drvene obloge u vidu lounge klupa sa naslonima i standardnih klupa za sijedenje.

Studio Synthesis Mikro 020 2

U sklopu parka planiran je i pikselizovani interaktivni zid, prostor za manifestovanje kreativnosti gdje jednostavnim manipulisanjem predviđenim oblicima korisnik sam kreira privremeni grafički prikaz - ohrabrujući najmlađe da iskažu svoje ideje i mišljenja. Takođe, čitavi park je oprijemljen gradskim wifi signalom, utičnicama, parkingom za bicikla, a i samim dizajnom i pristupom je prilagođen osobama sa invaliditetom.

Adekvatni izbor primijenjenih materijala, kako za finalne obloge tako i za mobilijar, garantuje poštovanje budžeta za samu intervenciju kao i niske troškove održavanja. 

Kompoziciono riješenje pejzažnog uređenja parka zavisilo je, takođe, od pozicije postojećih stabala i pravaca komunikacije. Idejnim rješenjem predviđena je prezervacija svih zdravih, uklanjanje oštećenih ili stabala invanzivne prirode, kao i formiranje vizure ka spomeniku uklanjanjem manje vrijednih i oštećenih stabala.

Studio Synthesis Mikro 020 3

Koncept pejzažnog uredjenja parka zasnovan je na postepenom prelazu sa sjenovitih travnatih površina ka površinama uz glavnu stazu koja predstavlja glavnu osu i centralni motiv u parku.  To je postignuto projektovanjem grupacija zelenila koje trakasto, na različitim mjestima, više ili manje, zalaze dublje u park i na taj način se postepeno gube u sjenkama drveća. Korišćene su žbunaste vrste, dekorativne trave i perenske vrste koje dobro podnose uslove sijenke i polusijenke. Na pozicijama sa više osvjetljenja predviđena je sadnja cvjetajućih perenskih vrsta. Prilikom sadnje postignuta je spratnost biljaka tako da su kompozicije sagledive u cjelini duž glavne staze. 

Kako su u parku uglavnom vrste koprivića, melije i čempresa, koji stvaraju paletu tamnijih zelenih boja, predviđena  je sadnja judinog drveta koje će u vrijeme cvjetanja pružati kontrast i dati kolorit parku.

Park je zamišljen kao neograđeni, otvoreni javni prostor u cilju podsticanja socijalne interakcije kroz ponuđene inkluzivne sadržaje prilagođene širokom spektru stanovništva. Projekat ima za cilj pružiti posjetiocima veći broj raznolikih prostora: osunčane i sjenovite, prostore za socijalizaciju ali i prostore za mir i tišinu. 

U jednom - dinamični tranzit, prostor za kratku pauzu i prostor za odmor i boravak. Mijesto gdje se razmijenjuju ideje, prepoznaju i upoznaju razlike, mijesto jačanja veza sa susijedima, sugrađanima, generacijama kao i sa svoijm gradom i njegovim duhom. 

Projektanti: Dr Sonja Radović Jelovac, dia / Boris Elek, dia 
Pejzažna arhitektura: Mr Vuk Marković, pejz.arh. / Marko Jović, pejz.arh. 
Saradnik: Matija Vujisić, dia
Tekst: Boris Elek, dia 

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!